Mặt bằng căn hộ 110.7m2

Sảnh chính: 1 Gian thờ: 1
Hành lang: 1 Phòng phụ: 1
Phòng khách: 1 Lô gia: 3
Bếp+Ăn: 1 Vệ sinh: 2
 Phòng ngủ: 2
mat-bang-can-ho-110.7m2

Mặt bằng căn hộ Trung Yên Plaza loại 110.7m2 

Sảnh chính: 1 Gian thờ: 1
Hành lang: 1 Phòng phụ: 1
Phòng khách: 1 Lô gia: 2
Bếp+Ăn: 1 Lô gia: 3
 Phòng ngủ: 2
mat-bang-can-ho-110.7m2-tay-nam

Mặt bằng căn hộ Trung Yên Plaza loại 110.7m2