Mặt bằng căn hộ 112.1m2

Sảnh chính: 1 Gian thờ: 1
Hành lang: 1 Phòng phụ: 1
Phòng khách: 1 Lô gia: 2
Bếp+Ăn: 1 Kho: 1
 Phòng ngủ: 2 Vệ sinh: 2
mat-bang-can-ho-112.1m2

Mặt bằng căn hộ Trung Yên Plaza loại 112.1m2 

Sảnh chính: 1 Gian thờ: 1
Hành lang: 1 Phòng phụ: 1
Phòng khách: 1 Lô gia: 2
Bếp+Ăn: 1 Phòng ngủ: 2
 Kho: 1 Vệ sinh: 2
mat-bang-can-ho-112.1m2 huong-dong-nam

Mặt bằng căn hộ Trung Yên Plaza loại 112.1m2