Mặt bằng căn hộ 191.7m2

Sảnh chính: 1 Gian thờ: 1
Hành lang: 1 Phòng phụ: 1
Phòng khách: 1 Lô gia: 5
Bếp+Ăn: 1 Phòng ngủ: 3
 Kho: 1 Vệ sinh: 3
mat-bang-can-ho-191.7m2

Mặt bằng căn hộ Trung Yên Plaza loại 191.7m2

Sảnh chính: 1 Kho: 1
Hành lang: 1 Gian thờ: 1
Phòng khách: 1 Phòng phụ: 1
Bếp+Ăn: 1 Vệ sinh: 3
 Phòng ngủ: 2 Lô gia: 5
mat-bang-can-ho-191.7m2 huong

Mặt bằng căn hộ Trung Yên Plaza loại 191.7m2