Mặt bằng căn hộ 98.6m2

Sảnh chính: 1 Gian thờ: 1
Hành lang: 1 Phòng phụ: 1
Phòng khách: 1 Lô gia: 2
Bếp+Ăn: 1 Phòng ngủ: 2
Lô gia: 2
mat-bang-can-ho-98.6m2

Mặt bằng căn hộ Trung Yên Plaza loại98.6m2

 

Sảnh chính: 1 Gian thờ: 1
Hành lang: 1 Phòng phụ: 1
Phòng khách: 1 Lô gia: 2
Bếp+Ăn: 1 Phòng ngủ: 2
Lô gia: 2